Til Sydbanks it-afdeling i Aabenraa søges en erfaren it-sikkerhedschef

Sydbank A/S

Full-time job
Southern Jutland

Til Sydbanks it-afdeling i hovedsædet i Aabenraa søger vi en dygtig afdelingschef der, med reference til it-chefen, skal forestå arbejdet med bankens it-sikkerhed og -beredskab.

Som it-sikkerhedschef bliver du ansvarlig for en afdeling, hvis primære opgaver er:

 • At koordinere tværgående sikkerhedsopgaver og rådgive om it-sikkerhed
 • At udvikle og vedligeholde retningslinjer til it-sikkerhedsstyring og opfølgning på deres anvendelse
 • At vurdere og kontrollere sikkerhedsniveau og overholdelse af lovgivning

I dit job som it-sikkerhedschef skal du samarbejde med den ansvarlige for fysisk sikkerhed i banken med henblik på at sikre, at alle sikkerhedsmæssige aspekter er dækket. På samme måde skal du samarbejde med HR-afdelingen i banken med henblik på at optimere de sikkerhedsmæssige tiltag, som relaterer sig til ansættelse, ansættelsesophør og rokeringer, samt oplæring af nye medarbejdere og vedligeholdelse af viden for eksisterende medarbejdere. Du kommer til at indgå i forretningsområdet ’It og udvikling’. Udover de klassiske it-discipliner – it-arkitektur, it-udvikling, it-support, it-drift, it-teknik, it-sikkerhed, it-forretningsarkitektur og test management – består området af afdelingerne ’Projekter og processer’ og ’Modeller og datawarehouse’.

I ’It og udvikling’ vægter vi samarbejde på tværs af organisationen højt og ser det som vores opgave sammen at levere forretningsdrevet it til Sydbank. Du skal i den forbindelse forestå den løbende professionalisering af it-sikkerhedsfunktionen, som er nødvendig for, at vi hele tiden kan møde forretningens forventninger til os og sikre sammenhængen mellem de forretningsvendte mål og it-sikkerhedsfunktionens udviklingsretning. Du bliver ansvarlig for It-sikkerhedsafdelingen som består af 3 it-sikkerhedskonsulenter.

Afdelingen har til opgave at:

 • Planlægge og kontrollere, informere og rådgive inden for informationssikkerhed
 • Vurdere løbende aktiviteter og tiltag inden for informationssikkerhed og initiere indstilling af eventuelle forbedringsforslag til godkendelse i it-risikoudvalget
 • Holde sig ajour med den generelle udvikling på det sikkerhedsmæssige område, herunder lovgivning og standarder, men også den generelle udvikling i it- og cybersikkerhed
 • Det er it-sikkerhedschefen som orienterer bankens ledelse om den aktuelle status på bankens it-sikkerhed.

Vores nye it-sikkerhedschef har derfor:

 • En videregående uddannelse (teknisk og/eller revision) og en relevant certificering
 • Flere års erfaring fra en tilsvarende rolle
 • Personlig gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 • Øje for detaljen, er god til at formulere sig skriftligt og i tale
 • Evner at implementere effektive processer for it-sikkerhed
 • Arbejdssted er Peberlyk, Aabenraa

Vil du vide mere ...
om jobbet, dine muligheder og vores forventninger til dig, er du velkommen til at kontakte it-chef Steen Thinggaard på 74 37 28 67 eller e-mail: steen.thinggaard@sydbank.dk

Ansøgningsfrist 21. januar
Ansøg online hurtigst muligt – og senest 21. januar. Vi glæder os til at høre fra dig.

Sydbanks hovedsæde ...
ligger i Aabenraa, ca. 25 km fra den dansk/tyske grænse. Udover at være hjemsted for direktionen rummer hovedsædet en lang række special- og fællesfunktioner. Der arbejder ca. 600 medarbejdere i hovedsædet.

Ansøgning
Sydbank-afdeling
IT

Ansøgningsfrist
21. januar 2018

Kontaktperson
Afdelingsdirektør
Steen Thinggaard
Tlf. +45 74 37 28 67
steen.thinggaard@sydbank.dk

Send ansøgning
Personaleafdelingen
Vibeke Hagn Meincke

Ansøg via 'Ansøg nu'.


Apply within 3 days (21 January 2018)

Full-time job
Southern Jutland
IT
Natural Sciences
Technology
Banking & Insurance
Data & Analytics
IT - Network & Telecom
IT - Software
Management & PlanningSydbank A/S at a glance

Powered by KarriereVejviser.dk


Sydbank A/S
Sydbank A/S
Sydbank er en fullservice-bank, der dækker stort set alle økonomiske behov for både private og erhvervsvirksomheder. Vi har særlig ekspertise på områder som investering, pension, bolig, finansiering, betalingsformidling, elektroniske værktøjer.

Geography
Peberlyk 4, Postboks 169
6200 Aabenraa
Bankens hovedsæde ligger i Aabenraa, og derudover har vi ca. 100 filialer fordelt over hele landet. Uden for Danmark driver vi bank i flere byer i Tyskland, bl.a. Flensborg og Berlin.
Industry

Finance, Insurance & Banking

Logo: Sydbank A/S
Statistics

What types of job and work areas are we usually offering?

Web pages

Get more info about our company at our own pages:

www.sydbank.dk

Sydbank A/S at Google

Are there other information about us, that you should know? See what Google Search tells you.


https://jobbank.dk/en/job/1102403/