Fagdirektør til Stab & Styring i den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse

SKAT

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Vil du stå i spidsen for at sikre, at den kommende Udviklings- og Forenklingsstyrelse er understøttet af velfungerende og effektive stabs- og styringsfunktioner? Så er du måske styrelsens nye fagdirektør til Stab & Styring.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen får ansvar for, at Danmarks skatteforvaltning har robuste, driftssikre og fremtidsparate it-systemer samt pålidelige og tilgængelige data. Som fagdirektør for Stab & Styring får du det overordnede ansvar for styrelsens støtte- og styringsfunktioner, tværgående analyse- og strategiopgaver på it- og digitaliseringsområdet, styrelsens juridiske ydelser samt styrelsens legacyprogram.

Du vil blandt andet få ansvaret for styrelsens departements- og ministerbetjening, løbende ledelsesrapportering og direktionsbetjening samt ekstern kommunikation. Endvidere vil du få ansvaret for styrelsens meget komplekse funktioner inden for styring, økonomi og HR. Som led heri er et centralt ansvarsområde styring af projekt- og programporteføljen i styrelsen, og i forlængelse heraf vil du få en central rolle med at sikre de nødvendige prioriteringsprocesser i styrelsens direktion og i koncernfælles beslutningsfora.

Derudover vil du få det overordnede ansvar for at drive strategi- og forretningsudvikling på it- og digitaliseringsområdet, gennemføre større analyser og sikre en sammenhængende it-arkitektur på tværs af it-systemerne i skatteforvaltningen i et tæt samarbejde med de øvrige fagdirektører. Du vil også få det overordnede ansvar for at udarbejde koncernfælles retningslinjer og politikker for informationssikkerhed og databeskyttelse og at understøtte og rådgive hele koncernen på området.

Endelig vil du få ansvaret for at samordne og koordinere styrelsens juridiske ydelser, samt for at drive styrelsens legacyprogram fra et strategisk, analytisk niveau til praktisk implementering på tværs af styrelsen.

Til fagdirektørområdet er der tilknyttet to underdirektører, som du vil få det faglige og personalemæssige ledelsesansvar for. Fagdirektørområdet vil bestå af ca. 150-185 medarbejdere og 12 ledere.

Det forventes, at den kommende fagdirektør:

  • Har solid erfaring med udvikling og drift af effektive stabs- og styringsfunktioner, herunder multidimensionel økonomi-, projekt- og virksomhedsstyring, og gerne med departements- og ministerbetjening.
  • Har solid erfaring med it-drift og -udvikling samt tilhørende strategiske overvejelser om arkitektur, informationssikkerhed og relevante juridiske ydelser på it-området (udbud og kontrakter mv.).
  • Hurtigt er i stand til at gennemskue komplekse problemstillinger og evner at træffe beslutninger og skabe holdbare resultater.
  • Har gode kommunikative evner og kan skabe gode relationer – både internt og eksternt.
  • Kan navigere i et udfordrende politisk landskab med høj offentlig bevågenhed.
  • Kan sikre og styre prioriteringsprocesser i forskellige fora.
  • Er en inspirerende og troværdig leder, der kan motivere og sætte klare mål.
  • Er robust, har god naturlig autoritet og gennemslagskraft.
  • Har solid forståelse for it-området og gennemførelsen af større forandringsprojekter.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen forventes klassificeret i lønramme 39/løngruppe 3. Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med udgangspunkt i bestemmelserne i rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen ønskes besat på åremål.

Ansættelsesområdet er Skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted vil indtil videre være Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Tiltrædelse
1. marts 2018 eller snarest derefter.

Frem mod etableringen af den nye styrelse vil ansættelsen være som fagdirektør i SKAT, og du vil få reference til styrelsesdirektøren på området. Den 1. juli 2018 etableres Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, hvor din reference fortsat vil være til styrelsesdirektøren for området.

Ansøgning
Send senest den 21. januar 2018 din ansøgning, CV og eksamensbevis via linket ”Søg stillingen”. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen. Samtaler vil blive afholdt løbende.

I udvælgelsesprocessen samarbejdes med konsulentfirmaet Mercuri Urval A/S. Kandidater til stillingen kan forvente at skulle gennemgå test i ansøgningsprocessen.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til direktør Andreas Berggreen på tlf. 20 60 14 15.

Om Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ vil SKAT fra den 1. juli 2018 blive erstattet af syv nye styrelser under Skatteministeriet, hvor Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er den ene. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver. Koncernens vigtigste opgave er at sikre, at borgere og virksomheder nemt og korrekt betaler deres skatter, afgifter og gæld til det offentlige. Du kan læse mere herom på www.fra1til7.dk.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsens kerneopgave vil være drift, vedligeholdelse og udvikling af it-systemer, behandling af data samt målrettede udviklings- og forenklingsprojekter på tværs af skatteforvaltningen. Styrelsens skal udvikle og forenkle udvalgte dele af skatteforvaltningen i samarbejde med relevante øvrige styrelser og departementet – særligt når det handler om it-systemer og processer.

Skatteministeriet opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Ansøg inden 3 dage (21.01.2018)

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Administration
Data & analyse
IT - Software
Jura
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & ForvaltningSKAT - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


SKAT
SKAT
SKAT har til opgave at sikre, at borgere og virksomheder betaler den korrekte skat inden for de rammer, politikerne sætter.

Placering
Østbanegade 123
2100 København Ø
Hele Danmark. Hovedkontor i København.
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: SKAT
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Digital Designer i SKAT
Digital Designer i SKAT
Rie Scheuermann Christensen laver lige præcis det, hun gerne vil. Som Digital Designer i SKAT er hun brugerens advokat, når der skal udvikles digitale løsninger.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
Instagram

Find fotos mm. på vores officielle Instagram-side.

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
www.linkedIn.com/company/skat

Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
www.skat.dk/job

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.skat.dk/job

SKAT i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1103419/