Vær med til at gøre en forskel. Vi søger en ledelsessupporter til Aktiv Patientstøtte-projektet i Region Syddanmark

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland

I 2017 har regionerne igangsat et nationalt program, hvor der afprøves en telefonbaseret indsats til borgere med komplekse behov. Her skal sygeplejersker coache og vejlede borgere, så de får en øget livskvalitet og handlekompetencer og bedre kan navigere i relevante sundheds- og sociale tilbud. Programmet gennemføres som et forskningsprogram, og der skal ansættes ca. 100 sygeplejersker i alt i hele landet. I Region Syddanmark er Aktiv Patientstøtte forankret i Innovationsenheden på Odense Universitetshospital OUH, og implementeres gennem Enhed Øst med placering på OUH og Enhed Vest med placering på Kolding Sygehus med i alt 20 sygeplejersker på de to enheder.

Ledelsessupporteren vil have primært tjenestested på Kolding Sygehus med arbejdsdage på OUH i Odense på ugentlig basis. Ledelsessupporteren har et tæt samarbejde med den ledende sygeplejerske i projektet, og bidrager til den sammenhængende implementering og drift på tværs af Enhed Øst og Enhed Vest. Ledelsessupporteren skal bl.a. også bidrage til Aktiv Patientstøtte via datadrevet performance management. Der er således tale om en spændende stilling med snitflader til både Innovationsenheden på Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus samt et højt profileret nationalt projekt.

Et væsentligt formål med indsatsen i Aktiv Patientstøtte er at sikre, at den er ensartet på tværs af regionerne. Derfor vil der som et led i implementeringen være fokus på arbejdsgange og spredning af ”best practice”. Ledelsessupporteren vil have en væsentlig rolle gennem systematisk dataindsamling og skal medvirke i procesanalyser og forbedringstiltag på tværs af enhederne i tæt samarbejde med den ledende sygeplejerske.

Vi tilbyder
Du vil modtage undervisning i Aktiv Patientstøtte-programmet og forskningsprogrammets Performance Management system.

Du bliver en del af et nationalt program og et stærkt fagligt miljø, som du medvirker i at opbygge.

Din arbejdstid er hverdage i dagtiden. Der vil ikke være aften, nat eller weekendarbejde.

Din profil
Du har nogle års erfaring som konsulent på AC-området og har desuden:

  • Erfaringer med koordinerende opgaver og er stærk i facilitering og implementering.
  • Erfaringer med databaser og data management.
  • IT-kompetencer, der understøtter systematiske analyser og forbedringstiltag.
  • Kan arbejde selvstændigt, kreativt og målorienteret samtidig med, at du kan indgå i og bidrage til et team.
  • Kendskab til implementering og projektstyring i sundhedsvæsenet på stabsniveau.

Som person har/er du

  • Flair for kvalitetssikring- og udvikling.
  • Kan håndtere mange samarbejdsflader på en imødekommende og tillidsskabende måde.
  • Fagligt funderet i din opgaveløsning og i stand til at træffe selvstændige beslutninger.
  • Arbejder professionelt og loyalt ud fra OUH´s værdisæt: Patienten Først.

Hvem er vi?
Aktiv Patientstøtte-projektet er i Region Syddanmark forankret under Innovationsenheden på Odense Universitetshospital OUH og består af to call centre med i alt 20 sygeplejersker, hvoraf 15 allerede er ansat. Call Centret på Kolding Sygehus startede d. 2. januar 2018

OUH Innovation har gennem flere år arbejdet med strategisk innovation samt udvikling af medicinske teknologier såsom mobil-apps og telemedicin services. Vi har en førende position både nationalt og internationalt, bl.a. gennem vores stærke samarbejde med Syddansk Universitet. Det er den unikke kombination af klinik, teknologi og forskning, der sammen med professionelle netværk og dedikerede medarbejdere har skabt vores stærke position. Innovationsenheden består af 37 medarbejdere, der er opdelt i fire teams og som beskæftiger sig med innovation, forskning og implementering.

Innovationsenheden på OUH udgør et af de fire funktionsområder i staben Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse (KFIU), hvor der samarbejdes på tværs for at sikre, at de kliniske afdelingsledelser har optimale rammer for at udøve ledelse og give patienterne den bedste behandling og pleje.

Øvrig information
Stillingen ønskes besat snarest, og løber foreløbigt frem til den 31. december 2019. Hvis resultaterne i programmet er positive, forventes indsatsen at fortsætte. Spørgsmål kan rettes til innovationschef Tessa Lind Gjødesen telefon 2916 0324 og ledende sygeplejerske Ida Bhanderi telefon 6541 7908.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst med den relevante forhandlingsberettigede organisation. OUH benytter prøvetid jævnfør gældende praksis for Region Syddanmark. Dit arbejdssted vil være i Kolding og Odense.

Ansøgningsfrist den 22. januar 2018 kl. 12:00.


Ansøgningsfrist d. 22.01.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Medicinal & Sundhed
Data & analyse
IT - Software
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & SupportRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Regionen strækker sig geografisk fra Padborg i syd til nord for Vejle – og fra Esbjerg i vest til Nyborg i øst. Rundt i hele regionen er placeret fire sygehusenheder og flere sociale og psykiatriske institutioner. Regionshovedsæde i Vejle.
Branche

Regioner & Sundhed

Går du op i andres ve og vel? Eller er du til forskning og laboratorieanalyser?

Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Udviklingskonsulent i Region Syddanmark
Som udviklingskonsulent i afdelingen for Regional Udvikling arbejder Tue Avbæk Larsen både med iværksætteri, turisme og fødevarer. De komplekse sager udfordrer ham dagligt, og det faglige fællesskab motiverer ham til at lære mere.
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1109280/