Stormrådet søger overtaksatorer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Stormrådet er et uafhængigt råd, som bl.a. afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet fører endvidere tilsyn med og afgør klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Stormrådet.

Stormrådet kan inddrage overtaksatorer til at vurdere spørgsmål om opgørelse af erstatning af skader på bygninger og på løsøre. Stormrådets sekretariat samarbejder direkte med overtaksatorerne.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at modtage ansøgninger fra bygnings- og/eller løsøresagkyndige med bred faglig viden og stor erfaring inden for forsikringsmæssig opgørelse af skader på bygninger og løsøre, og gerne med konkret viden inden for stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Som overtaksator for Stormrådet er du omfattet af habilitetsreglerne i forvaltningsloven. Derfor kan det være en fordel, hvis du fungerer som selvstændig taksator/sagkyndig og ikke er fast tilknyttet et forsikringsselskab.

Vi mangler overtaksatorer over hele landet.

Det skal du som overtaksatorer
Du vil som overtaksator bistå Stormrådets sekretariat i konkrete sager. Sagerne kan vedrøre klager over eller tilsyn med forsikringsselskaberne i forbindelse med opgørelse af skader på bygninger og løsøre ved stormflod, eller rådgivning af sekretariatet i forbindelse med vurdering af opgørelse af skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer.

Opgaverne består især af:
• Gennemgang og vurdering af om skadesopgørelser er korrekt udformet

• Varetagelse af kommunikation med selskabernes taksatorer m.fl. med henblik på afklaring af konkrete skadesopgørelser

• Bistand til Stormrådets sekretariat i tekniske spørgsmål om taksering af bygninger og løsøre

• Opgørelse af bygnings- og løsøre skader såfremt forsikringsselskabets opgørelse vurderes ukorrekt

Det betyder konkret, at du fx skal:
• Læse de relevante dokumenter til brug for vurdering af foretagen taksering

• Foretage en faglig vurdering af foretagne takseringer

• Udarbejde en skriftlig udtalelse på baggrund af undersøgelsens resultat

• Opgøre bygnings- og løsøreskader

• Stå til rådighed for evt. supplerende oplysninger til undersøgelsens resultat og anden faglig bistand

Derudover vil en del af arbejdet også bestå af bistand til Stormrådets sekretariat ved udfærdigelsen af vejledninger om taksation m.v. Lov om stormflod og stormfald har de seneste par år været under evaluering, og i 2018 træder en ny lov i kraft. I foråret 2018 skal der således udfærdiges nye vejledninger, hvor det forventes, at du som overtaksator kan komme til at spille en væsentlig rolle.

Der er ikke tale om en fuldtids- eller deltidsstilling, men opgaver af konsulentmæssig karakter, som tidsmæssigt kan variere en del afhængig af opgavernes omfang og kompleksitet. Stormrådets sekretariat stiller ikke lokaler til rådighed for overtaksatorernes arbejde.

Der skal påregnes kørsel i egen bil i forbindelse med løsning af opgaverne, herunder besigtigelse af skadessteder.

Honorering
Honorering finder sted på baggrund af en konsulentkontrakt mellem overtaksator og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Lønnen er fastsat til 781,51 kr. pr. time (Dec. 2017-niveau), hvortil kommer 12,5 % i ferie-godtgørelse, i alt 879,20 kr. pr. time. Hertil kommer evt. kørselsgodtgørelse i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Godtgørelsen sker i henhold til SKAT’s takster for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse.

Kontraktens varighed vil være 3 år.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Poul Jensen, tlf.: 41 71 52 52, pj@kfst.dk, eller sekretariatschef Mogens Hansen, Tlf.: 41 71 52 23, mha@kfst.dk.

Ansøgning
Ansøgning og CV fremsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via styrelsens elektroniske rekrutteringssystem https://www.kfst.dk/om-os/job/ledige-stillinger/ Ansøgningen skal omfatte oplysninger om både nuværende og tidligere ansættelser samt beskrivelse af teoretisk og praktisk erfaring med opgørelse af skader på bygning og løsøre.

Ansøgningsfristen er 24. januar 2018, kl. 12.00


Ansøgningsfrist d. 24.01.2018

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Administration
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Bank & Forsikring
Data & analyse
Jura
Økonomi & ForvaltningKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er en uafhængig konkurrencemyndighed. Vi arbejder for velfungerende markeder.

Placering
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
København
Branche

Stat, Politik & Samfund

Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i samfundets udvikling, er et job i centraladministrationen måske noget for dig.

Logo: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for markedsanalyser og økonomi
Fuldmægtig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for markedsanalyser og økonomi
Center for Markedsanalyser og Økonomi er et meget tværfagligt kontor i Konkurrence og Forbrugerstyrelsen
Nyeste tweets
Henter tweets...
Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1109570/