Dygtig og udviklingsorienteret speciallæge i endokrinologi

Region Syddanmark

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland

Endokrinologien på Kolding Sygehus opruster til fremtiden, og vi søger den helt rette kollega til vores team. Så hvis du går med drømme om at blive en del af en afdeling og et sygehus, hvor der er gode muligheder for at udvikle sig fagligt, for at have tæt kontakt med patienterne, for at have de bedste kolleger og for at forske og arbejde med forbedringer, så er det her, du skal slå til!

Stillingen er til besættelse fra 1. august 2018 eller efter aftale. Afhængigt af anciennitet og kvalifikationer kan stillingen oprettes som afdelingslæge eller overlæge.

Om den endokrinologiske funktion:

Den endokrinologiske funktion på Kolding Sygehus hører under afdelingen Medicinske Sygdomme og har et stort ambulatorium med ca. 14.000 ambulante kontakter om året.

Hos os foregår behandling af den endokrinologiske patient på højt fagligt niveau med fokus på optimale og velkoordinerede patientforløb. Der er en stærk teamstruktur i ambulatoriet med tæt samarbejde omkring patienten på tværs af alle faggrupper. Vi brænder for at gøre en forskel for patienterne, og vi arbejder løbende med forbedringer og lægger stor vægt på, at alle bidrager til, at vi hele tiden kan blive bedre og dygtigere til at løse vores opgaver til gavn for patienterne.

I ambulatoriet varetager vi insulinpumpebehandling og behandling med glukose-sensorer. Vi har et velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes-nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden. Derudover varetager vi behandling af gestationel diabetes.

Vi arbejder også fast med multidsciplinære teams (MDT). For eksempel ser vi patienter med diabetiske fodsår i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger og ortopædkirurger i et multidiciplinært team (MDT).

I fremtiden forventer vi, at den høje faglighed på diabetesområdet på sygehuset bliver yderligere styrket via vores samarbejde med Steno Diabetes Center Odense (SDCO), hvor vi er udpeget som Steno Partner. Det samarbejde glæder vi os til.

Udredning af patienter med thyroidealidelse og struma planlægges udredt i et sammedagsforløb. Der forefindes faciliteter inkl. ultralydsapparat til ultralydsscanning af thyroidea inkl. biopsi.

Ambulatoriet har apparatur til Dexascanning.

Om din arbejdsfunktion:

Du vil efter aftale få funktioner i de endokrinologiske funktioner samt i Akutafdelingen. Vi planlægger efter, at speciallæger primært ser specialepatienter, men du skal regne med, at der også kan være opgaver i øvrige medicinske afsnit af hensyn til afdelingens samlede drift.

Der vagtforpligtelse i enten bagvagtslaget eller speciallægevagtlaget efter behov og nærmere aftale.

Hvis du ønsker det, og det stemmer overens med behov og kompetencer, er der desuden god mulighed for, at du kan deltage i eksempelvis kvalitets- og forbedringsarbejde, arbejdsmiljøarbejde, forskning eller uddannelse.

For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts Karriere Boost program

https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm477948

Om dig:

Vi forventer

At du altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.

At du er speciallæge i intern medicin: endokrinologi og som sådan har en stærk faglig profil.

At du har en styrke og personlighed, der samler.

At du har visioner for udviklingen af en stor endokrinologisk funktion i et moderne akutsygehus.

At du byder dig til, når dagligdagen er presset.

At du er god til at skabe fagligt flow i både endokrinologisk ambulatorium og Akutafdelingen.

At du deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.

At du deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.

At du altid holder den gode tone i hverdagen – både overfor patienter, pårørende og kolleger.

Vi tilbyder:

En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt er altafgørende, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence, og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse.

Om afdelingen:

Medicinske Sygdomme har ca. 64 stationære senge samt et observationsafsnit med to sengepladser under opbygning. Desuden er sygehusets daghospital - som benyttes af alle afdelinger på sygehuset - ledelsesmæssigt underlagt Medicinske Sygdomme. Der er specialambulatorier og speciallæger i følgende specialer:

Generel intern medicin

Infektionsmedicin

Nefrologi

Geriatri

Endokrinologi

Reumatologi

Gastroenterologi

Lungemedicin (i samarbejde med Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus)

Afdelingen har uddannelseslæger på alle niveauer; prægraduat, KBU, introduktionsstillinger og hoveduddannelse i følgende specialer: Geriatri, infektionsmedicin, nefrologi og endokrinologi. Desuden deltager afdelingen i uddannelse af praktiserende læger og uddannelse er generelt højt prioriteret.

I alt har afdelingen cirka 30 speciallæger (hvoraf fem er endokrinologer) og 40 uddannelseslæger på forskelligt niveau.

Den gode tone, åbent sind og respektfuldt samarbejde med patienter og pårørende, kolleger, øvrige faggrupper og sygehusets øvrige afdelinger er højt prioriteret og en forudsætning for ansættelse i afdelingen.

Læs mere om afdelingen her https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm223166

Om Sygehus Lillebælt:

Kolding Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt, som består af sygehusene i Kolding og Vejle og Rygcenter Syddanmark i Middelfart.

Sygehus Lillebælt er kendt for at være et sygehus, der går forrest, når det handler om at sætte patienten først, og ikke mindst for at være en arbejdsplads, hvor er højt til loftet og kort til ledelsen.

Læs mere om Sygehus Lillebælt her https://www.sygehuslillebaelt.dk/wm222773

Om jobansøgningen og samtalen:
Ansøgning og CV bedes struktureret efter de 7 lægeroller

http://www.sst.dk/~/media/800F03AA071648DCB18F7D58CA8D66E2.ashx

Der afholdes altid samtale, hvor afdelingsledelsen og nærmeste samarbejdspartnere deltager. Samtalen tager udgangspunkt i ansøgningen og kort case der udleveres lige inden samtalen.

Der indhentes altid reference efterfølgende efter nærmere aftale.

Skema til brug ved lægefaglig bedømmelse af overlæger og klinikledere bedes udfyldt og sendt med ansøgningen - skemaet findes her:

https://vuu.regionsyddanmark.dk/wm225726

Løn og ansættelsesvilkår:
Sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Lægeforeningen til enhver tid gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Poul Henning Madsen, telefon 76 36 21 62, e-mail: poul.henning.madsen@rsyd.dk

Samtaler afholdes 7. juni 2018


Ansøgningsfrist d. 01.08.2018

Fuldtidsjob
Fyn
Sydøstjylland
Medicinal & Sundhed
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
SocialvæsenRegion Syddanmark - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk

Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1160009/