Projektleder og konsulent til digitalt udviklingsprojekt på sundhedsdataområdet

KL - Kommunernes Landsforening

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn

Projektleder og konsulent til digitalt udviklingsprojekt på sundhedsdataområdet

Vi søger et skarpt team, der brænder for data og digitalisering og som kan navigere i et felt med mange interesser.

Mængden af information og data i den offentlige sektor vokser eksponentielt, mens du læser dette. Samtidig arbejder kommunerne med at implementere en fælleskommunal dokumentationsmetode på ældre- og sundhedsområdet (Fælles Sprog III), som sikrer strukturerede og klassificerede data. Fokus rettes nu mod, hvordan de strukturerede og klassificerede data kan bringes bedre i spil i arbejdet med kvalitet, styring og prioritering i kommunerne, men også på tværs af sektorer.

Projektteamets opgave
På finanslov 2016 blev der afsat midler til at understøtte synlighed og åbenhed om resultater i sundhedsvæsenet. Som led heri igangsættes to tæt forbundne fælleskommunale delprojekter, som det nye team skal gennemføre.

Projekterne skal medvirke til at sikre, at data skaber værdi for kommunerne som ledelsesinformation, understøtter kvalitetsudvikling og sikrer en tilgængelig dokumentation af det nære sundhedsvæsen på nationalt niveau.

Kerneleverancerne i projektet er:

 • Et solidt beslutningsgrundlag for udviklingen af en fælleskommunal løsning, som sikrer smidig datadeling i kommunerne og med andre parter
 • Udvikling, test og idriftsættelse af den valgte løsning
 • Sikring af relevante og ensartede ud-data fra de kommunale it-fagsystemer
 • At relevant ledelsesdata og kvalitetsdata stilles til rådighed for kommunerne og relevante samarbejdspartnere, herunder kliniske kvalitetsdatabaser
 • Udvikling af nye datakilder i de kommunale it-fagsystemer

Løsningen af opgaverne sker internt i KL og ved indkøb af konsulentydelser.

Hvem er det vi søger?
KL søger en projektleder og en konsulent.

For at skabe gode resultater er det en forudsætning, at teamet evner og værdsætter at skabe gode relationer på tværs af samarbejdspartnere i og uden for KL. Vi lægger derfor særlig vægt på, at I begge er:

 • Udadvendte og dialogsøgende.
 • Gode til at skabe og bevare overblik.
 • Holder af strukturer og arbejder disciplineret.
 • Trives med at arbejde i mindre teams.

Erfaren projektleder der kan sikrer fremdrift og overblik
Du har erfaring fra andre store digitaliseringsprojekter eller ledelse af enheder, der skal levere konkrete løsninger i en politisk ledet organisation.

Din profil
Vi ser gerne, at du:

 • Brænder for digitalisering og datadrevet kvalitet, og er ambitiøs på sagens vegne.
 • Har et godt kendskab til sundhedsområdet og også gerne det kommunale sundhedsområde.
 • Har minimum 5 års erfaring som projektleder eller lignende fra en politisk ledet organisation, et konsulenthus eller andet relevant sted.
 • Kan drive udviklingsprocesser og forstår at holde projektets overordnede formål på sigtekortet – også når kompleksiteten øges.
 • Kan kommunikere med både fagpersoner og teknikere, og kan navigere i et komplekst felt med mange politiske og faglige interesser.
 • Har kendskab til gældende lovgivning omkring datasikkerhed.
 • Har en relevant sundhedsfaglig, teknisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.
 • Kan formidle klart og tydeligt både på skrift og mundtligt.

Konsulent med viden om nyttiggørelse af data
Du har erfaring med datadrevet kvalitet, ledelsesinformation, datadeling på tværs af myndigheder eller anden form for håndtering af strukturerede data.

Din profil
Vi ser gerne, at du

 • Brænder for digitalisering og datadrevet kvalitet, og er ambitiøs på sagens vegne.
 • Har kendskab til Fælles Sprog III.
 • Har viden om hvad god ledelsesinformation er, og hvad der skal til for at det giver nytte på forskellige ledelsesniveauer.
 • Trives med at planlægge og facilitere processer der kræver bred inddragelse, og som samtidig resulterer i konkrete leverancer.
 • Har erfaring med at udarbejde kortlægninger og analyser.
 • Har kendskab til gældende lovgivning omkring datasikkerhed.
 • Har en relevant sundhedsfaglig, teknisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse.

Om os

Som projektteam i KL bliver I en del af én af Danmarks største interesseorganisationer. Projekterne er forankret i KL's Center for Social og Sundhed, der har ca. 50 medarbejdere. Projekterne refererer til en fællesoffentlig styregruppe og har også ophæng til Den nationale bestyrelse for data på sundheds- og ældreområdet. Vores to nye kolleger skal i det daglige samarbejde tæt med de øvrige digitaliseringsprojekter samt centrale medarbejdere på det sundhedspolitiske område i KL.

Dit ansættelsesforhold
Stillingerne er 2½-årige projektansættelser. Løn og ansættelse følger gældende overenskomst.

Proces
Vi afholder to samtalerunder. Inden anden samtale ønsker vi, at du gennemfører to tests.

Første runde samtaler gennemføres onsdag den 6. juni 2018.

Anden runde samtaler gennemføres tirsdag den 19., fredag den 22. og tirsdag den 26. juni 2018.

Ansættelsesdato
Hurtigst muligt og senest 1. august 2018.

Relevant info
Du kan læse mere om KL's politikker og aktiviteter på sundhedsområdet her: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Sundhed/

I den fælleskommunale digitaliseringsstrategi – Lokal og Digital 2016-2020 indgår der flere projekter, der har til formål at udvikle strukturerede og klassificerede data samt understøtte implementeringen i kommunerne. Du kan læse mere om projekterne nedenfor:

About the position
Position type
Projektleder og konsulent

Workplace
Category
Work hours
Søk på stillingen
: 27-05-2018

Spørsmål om stillingen
Hanne Agerbak

Kontorchef

E-mail

3370 3116

2463 7661

E-mail

E-mail

E-mail


Løbende ansøgningsfrist

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
IT
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Data & analyse
Internet & Multimedia
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Socialvæsen
Økonomi & ForvaltningKL - Kommunernes Landsforening - hurtigt overblik

Leveret af KarriereVejviser.dk


KL - Kommunernes Landsforening
KL - Kommunernes Landsforening
KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser sine opgaver.

Placering
Weidekampsgade 10, Postboks 3370
2300 København S
Logo: KL - Kommunernes Landsforening
Statistik

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt?

Nyeste tweets
Henter tweets...
Facebook feed
Henter facebook feed...
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.kl.dk

KL - Kommunernes Landsforening i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.


https://jobbank.dk/job/1167532/