Profil #186434

Jeg underviser og vejleder inden for det pædagogiske område på en anerkendende og ligeværdig måde, der skaber forpligtende relationer og resultater for den vejledte. Jeg arbejder analytisk, systematisk og ansvarsbevidst, er bevidst om etik og adfærd i en ny kontekst, og prioriterer et smidigt og udbytterigt samarbejde.

Kursusudvikling kompetenceudvikling kvalitativ analyse undervisning workshop videoobservation webinarer undervisningsudvikling  

Opdateret 14. august 2017
Min uddannelse
2013 - 2015

Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

Aalborg Universitet

Læser følgende fag, med det mål at arbejde som konsulent:
 • Teori om: Læring, undervisningsplanlægning (didaktik) og pædagogik.
 • Læringsportfolio, evaluering, videnskabsteori og empiriske metoder.
 • Pædagogisk innovation & kulturanalyse.
 • Medarbejderudviklingssamtale & Studenter Udviklings Samtaler.
 • Problem Baseret Læring (PBL Aalborg model) som afsæt for udviklingsprojekter

 • I løbet af studiet tog jeg, på eget initiativ, kontakt til eksterne organisationer: VIA University Efteruddannelsesafdeling, Randers SOSU-skole og læreruddannelsen Aarhus, med det formål at arbejde med akademisk analyse/udviklingsarbejde og konsulentarbejde. Er beskrevet under projekter.
  Uddannelsesområde: Humaniora
  Periode: september 2013 - juni 2015
  2009 - 2011

  Lærer i folkeskolen

  VIA University College

  Lærer i fagene: Dansk udskoling, kristendomskundskab, billedkunst og et års specialpædagogik.
  • Som forældre til barn med Tourettes Syndrom og ADHD har jeg viden om- og erfaring med netop de særlige udfordringer, og stor praktisk erfaring med strukturering af hverdagen og stilladsering af lektielæsning og fritidsaktiviteter.
  Uddannelsesområde: Humaniora
  Periode: august 2009 - august 2011
  2005 - 2008

  Master, Ikt og Læring (MIL)

  Aalborg Universitet

  Som webansvarlig læser jeg en mastergrad i følgende fag:
 • Ikt-baserede læreprocesser
 • Ikt og interaktionsdesign
 • Ikt-værktøjer
 • Ikt i læreprocesser - brug og betydning
 • Ikt og organisatoriske læreprocesser
 • IKT og didaktisk design

 • Resultat: Viden om og personlig erfaring med 'blended learning' - samarbejde og rollefordeling hos hhv. underviser og studerende, og teamrollers betydning for samarbejde og arbejdsprocesser i online, kollaborativ læring.
  Uddannelsesområde: Humaniora
  Periode: august 2005 - august 2008
  1993 - 1996

  Merkonom, Markedsføring

  Århus Købmandsskole

  Som konsulent i mejeribranchen læser jeg følgende fag:
  Ledelse og samarbejde
  Virksomhedsorganisation
  Virksomhedsøkonomi
  Markedsføring 1,2,og 3
  Hovedopgave: “Markedsføring af præsentationsbrochure til tyske turister”.
  Uddannelsesområde: Marketing & Business
  Periode: august 1993 - august 1996
  Min erhvervserfaring
  2016 - 2017

  Pædagogisk konsulent (vikariat)

  Center for undervisning og læring (CUL), Aarhus BSS, Aarhus Universitet

  Vejleder universitetsundervisere i kursusdesign med afsæt i Blended Learning.
 • Udvikler og implementerer individuelle kursusdesigns for universitetsundervisere.
 • Underviser i workshops og online-webinars om AU Learning Management System.
 • Udvikler nye workshops og online-webinars til universitetsansatte.
 • Koordinerer mellem egen afdeling, digitaliseringsteam og brugergrupper på otte institutter.
 • Ajourfører kursustemplates, koordinerer udrulning til institutter.
 • Udvikler og afholder undersøgelse om underviseres brug af LMS Blackboard (Survey Exact)

 • Resultat: Analyserer undervisernes udfordringer, skaber overblik og leverer designs, der løser de pædagogiske udfordringer. Et smidigt og udbytterigt samarbejde med undervisere, hvor modtager føler sig mødt og vejledt med et fagligt godt resultat. Reference efter aftale.
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: december 2016 - december 2017
  Mine kompetencer
  Evner
  it-pædagogisk vejleder'' kvalitativ analyse projektarbejde pædagogisk udviklingskonsulent pædagogisk undervisning/vejledning undervisningsdesign
  Sprog på arbejdsniveau
  ingen angivet
  Mine præferencer
  Jobtype
  Deltidsjob Fuldtidsjob Vikariat
  Arbejdsområde
  Administration Forskning & Udvikling Human Resources Organisation & Forening Rådgivning & Support Undervisning
  Geografi
  Midtjylland Nordjylland Sydøstjylland Østjylland
  Lønønske
  33.000 DKK / måned
  Kontakt mig!