Profil #19494

Engageret, energisk, humoristisk, proaktiv og positiv kvinde, der besidder solide administrative, sproglige og netværksmæssige kompetencer. Udpræget "team player", men trives også i høj grad med at arbejde selvstændigt. Alsidig, videbegærlig og nysgerrig; udfordringer er for mig lig med muligheder for at kunne lære og vokse som medarbejder.

Videbegærlig Sprognørd Alsidig Omstillingsvillig Proaktiv Detaljeorienteret Brobygger Netværker  

Opdateret 15. august 2017
Min uddannelse
2000 - 2006

Cand.ling.merc.

Copenhagen Business School - CBS

Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
Periode: september 2000 - november 2006
1996 - 1999

BA i Erhvervssprog

Copenhagen Business School - CBS

Uddannelsesområde: Sprog, Media & Kommunikation
Periode: september 1996 - september 1999
Min erhvervserfaring
2010 - nu

Sekretær

 • Executive assistant til den administrerende direktør for Danmark samt til det globale lead for en af de største globale forretningsenheder
 • Subject Matter Expert for sagsbehandlingssystemer- og processer på alarmcentraler
 • Superbruger i virksomhedens Microsoft CRM-system, inkl. undervisning i best practice for brug af systemet til salgsstyrken i de nordiske lande, inkl. partnergruppen
 • Booking af interne møder og kundemøder på vegne af den administrerende direktør og flere partnere
 • Kvalitetssikring og korrekturlæsning af skriftligt dansk og engelsk materiale (tilbud, præsentationer, rapporter, mv.)
 • Oversættelse af udbudsmateriale og andet materiale fra dansk til engelsk og vice versa
 • Tovholder på oversættelser fra eksterne oversættelsesbureauer
 • Referat og actions på div. møder, inkl. Go to Market- og ledelsesmøder
 • Hovedrolle i planlægning og booking af et eksternt kick-off i København for 180 deltagere (valg af lokation, budgetbeslutninger, uddelegering af opgaver, mv.) samt medarrangør af interne team kick-offs
 • Booking af rejser samt rejseafregning for flere partnere
 • • Oprettelse af rekvisitioner og opfølgning på disse i et Oracle-baseret Purchase to Pay-system.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: april 2010 - nu
  2009 - 2009

  Sagsbehandler

 • Projektassistent i markkortgruppen i det daværende FødevareErhverv (nu Naturerhvervstyrelsen) (juli-december)
 • • Sagsbehandler i Renoveringspuljen, Erhvervs- og Byggestyrelsen (maj-juli).
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: maj 2009 - december 2009
  2006 - 2009

  Assistance supervisor

 • Ansvarlig for underleverandørsamarbejde med Mapfre, inkl. opfølgning på sagsbehandlig og fakturering af sagsbehandlingsomkostninger
 • Ansvarlig for udarbejdelse af sagsbehandlingsprocedurer for sager for STB Brasil og Mapfre samt undervisning af assistancekoordinatorerne i disse. Hertil opfølgning på selve sagsbehandlingen og besvarelse af klagesager
 • Samarbejde med cost control-firmaer (GMMI, Inc. og Health Access America) mht. løbende vurdering af medicinske udgifter og rabatter i alle typer af sager i USA
 • Tester af funktionaliteter i GoTrex sagsbehandlersystem inden implementering af disse
 • Uddelegering og supervisering af assistancekoordinatorernes arbejde inkl. vurdering af forsikringsdækning, støtte, motivering og coaching
 • Undervisning og oplæring af nye assistancekoordinatorer med fokus på den optimale sagsproces og den gode kundeoplevelse
 • Ansvarlig for revision og udarbejdelse af nye engelske forsikringsbetingelser for STB Brasil
 • Oversættelsesopgaver af forskellig karakter (til/fra engelsk og spansk og fra portugisisk)
 • • Assistere rejsende over hele verdenen ved at koordinere alle former for medicinsk service og assistance, inkl. komplekse medicinske sager og transporter, indlæggelse, garantistillelse, repatriering, lægekontakt, rejser, mv.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: januar 2006 - marts 2009
  2005 - 2005

  Assistancekoordinator

  • Assistere rejsende over hele verdenen ved at koordinere alle former for medicinsk service og assistance, inkl. komplekse medicinske sager og transporter, indlæggelse, garantistillelse, repatriering, lægekontakt, rejser, mv.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: oktober 2005 - december 2005
  2001 - 2005

  Assistancekoordinator

  Nordic Assistance - senere Europ Assistance

  (Sideløbende med studie på CBS)
 • Assistere rejsende af forskellige nationaliteter over hele verdenen ved at alle former for medicinsk service og assistance, inkl. garantere dækning af udgifter iht. forsikringsbetingelserne i forbindelse med ambulant behandling, indlæggelse, repatriering, rejser, mv.
 • Koordinering af bugseringsservices i Sverige
 • • Assistere kunder fra American Express Platinum med div. forespørgsler.
  Arbejdsområde: Administration
  Periode: juli 2001 - september 2005
  Mine kompetencer
  Evner
  koordinering korrektur mødeplanlægning oversættelse
  Sprog på arbejdsniveau
  spansk dansk engelsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Deltidsjob Event Freelance Fuldtidsjob Vikariat
  Arbejdsområde
  alle
  Geografi
  Storkøbenhavn
  Kontakt mig!