Profil #33263

Forundringsparat og forandringsivrig HR-udviklingskonsulent med interesse for individuel og organisatorisk udvikling, forandring og filosofi.

Jeg skaber resultater gennem samarbejde, dialog, facilitering og evnen til at turde udfordre mennesker på deres kompetencer, faglige såvel som personlige.

AAU Matcher AAU Talent 2015 AAU Alumne 2016 IDRÆT.AAU.BA.2009 LFP.AAU.KA.2012 AF.AAU.KA.2014 Anvendt Filosofi Læring og Forandringsprocesser  

Opdateret 15. august 2017
Min uddannelse
2017 - 2017

Kurser, efteruddannelse og andet

Anden uddannelsesinstitution i Danmark

Bestyrelsesuddannelse udbudt af Tradium Erhverv i samarbejde med Randers Erhvervs- og Udviklingsråd og Erhvervsakademi Dania.

Bestyrelsesuddannelsen består af 7 moduler af hver 1-2 dage. Uddannelsen inkluderer bl.a. faget ”Grundlæggende bestyrelsesansvar”, som er et valgfag fra Akademiuddannelsen i Ledelse (5 ETCS-point). Uddannelsen afsluttes derfor med en mundtlig eksamen.

Indhold:
 • Bestyrelsens etablering og ledelse
 • Strategiarbejde i bestyrelsen
 • Bestyrelsens arbejde med forretningsudvikling
 • Bestyrelsens forretningsforståelse
 • Bestyrelsesansvar
 • - Den professionelle bestyrelse
  Uddannelsesområde: Organisation & Ledelse
  Periode: februar 2017 - juni 2017
  2014 - 2016

  Cand.mag. i Filosofi

  Aalborg Universitet

  Cand.mag i Anvendt Filosofi
  Uddannelsens fokus er på filosofiens anvendelsesmuligheder i praksis. Vi lærer at bruge filosofien aktivt i løsningen af virkelige problemstillinger. I uddannelsen har mit fokus været på organisations- og dialogfilosofi.

  Semester temaer:
  1. Filosofihistorie, Akademisk Formidling og Sprogfilosofi
  2. Vidensformer, Logik og Debatkultur, og Organisations- og Dialogfilosofi
  3. Deltager på The Creative Genius Semester ved Aalborg Universitet
  4. Kandidatspeciale
  Uddannelsesområde: Humaniora
  Periode: september 2014 - juni 2016
  2012 - 2014

  Cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser

  Aalborg Universitet

  Uddannelsens fokus er på hvordan man kan arbejde kreativt og innovativt med undervisning, uddannelse og organisationsudvikling. I uddannelsen har mit fokus været på organisatorisk læring.

  Semester temaer:
  1. Viden om læring og forandrinsprocesser
  2. Design af lærings- og forandringsforløb
  3. Læring og forandring i praksis
  4. Kandidatspeciale
  Uddannelsesområde: Undervisning & Pædagogik
  Periode: september 2012 - juni 2014
  2009 - 2012

  BA i Idræt

  Aalborg Universitet

  Idrætsstudiet på Aalborg Universitet er et praksisnært naturvidenskabeligt studie. Studiet er således både teoretisk, men indeholder også en del praktiske idrætsfag. Studiet er overvejende naturvidenskabeligt, men indeholde også dele af humanistiske grene af videnskaben, herunder eksempelvis: læring, undervisning og didaktik, sociologi, psykologi mm.

  Semester temaer:
  1. Virkelighed og modeller: Fysisk aktivitet og sundhed
  2. Modellernes virkelighed - Krop og læring: Indlæring af en motorisk færdighed
  3. Præstation og oplevelse: Præstationsoptimering og Talentudvikling
  4. Idræt og Didaktik: Undervisning af specifikke ma°lgrupper
  5. Videnskabelig metode: Registrering og analyse af fysisk aktivitet
  6. Videnskabelig syntese: Den videnskabelige undersøgelse (Bachelorspeciale)
  Bachelorprojekt: Barndomskommuneeffekten pa° elitespillere i ha°ndbold og fodbold i Skandinavien
  Uddannelsesområde: Medicinal & Sundhed
  Periode: september 2009 - juni 2012
  Min erhvervserfaring
  2016 - nu

  Karrierekonsulent ved AAU Karriere

  AAU Karriere bygger bro mellem de studerende og erhvervslivet. De studerende vejledes til ifm. deres overgang fra studielivet til arbejdslivet. Dette gøres gennem aktiviteter, der styrker de studerendes viden om sig selv, deres kompetencer og deres tilknytning til erhvervslivet.

  Fuldtidsstilling som AC-fuldmægtig

 • Projektleder på forebyggende indsats for ledighedstruede uddannelser på AAU
 • Tovholder på samarbejdsaftale med Jobcenter Aalborg
 • Karrierevejledning
 • Facilitator på integrerede karriereforløb målrettet specifikke studieretninger
 • Linkedin workshops
 • Idéudvikling og adhoc opgaver herunder bl.a: Ressource- og projektstyring i Excel og Podio, Udvikling af karriereudviklende øvelser, Udvikling af kursusplan for karrierekurser mv.

 • Se mere om AAU Karriere:
  www.karriere.aau.dk
  Arbejdsområde: Rådgivning & Support
  Periode: september 2016 - nu
  2013 - nu

  AAU Matcher ved AAU Matchmaking

  Som AAU Matcher arbejder jeg i min fritid med at styrke bindeleddet og forbedre samarbejdet mellem studerende på Aalborg Universitet og danske virksomheder.

 • Idéudvikling
 • Kommunikationsopgaver
 • Netværk
 • Virksomhedskontakt
 • Samarbejde med forskellige aktører og interessenter i en politisk styret organisation
 • Initiativtager til en årlig strategidag
 • Initiativtager til www.ilfcases.aau.dk - en række historier om hvilken værdi studerende og dimittender kan bidrage erhvervslivet.

 • se mere om AAU Matchmaking:
  www.match.aau.dk
  Arbejdsområde: Rådgivning & Support
  Periode: januar 2013 - nu
  2012 - nu

  Bestyrelsesformand

  FSFI - Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

  Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) er en frivillig national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde godkendte kurser i egen virksomhed.

  Medlem af bestyrelsen fra april 2012, Næstformand fra marts 2013, Formand fra marts 2014.
  Stillingen er lønnet med honorar og udføres i fritiden.

 • Projektledelse
 • Personaleledelse (HR)
 • Udvikling og implementering af CMS system (Umbraco)
 • Afvikling af temadage, generalforsamlinger mv.
 • Udarbejdelse af artikler
 • Udarbejdelse af IT-guides på skrift og video
 • Idéudvikling
 • Tovholder på samarbejdsaftaler
 • Forhandling af rabataftaler med leverandører
 • Implementering af fælles forsikringsaftale
 • Kommunikationsopgaver (nyhedsbreve i Mailchimp mv.)
 • Grafiske opgaver (logo, visitkort, billedredigering til hjemmeside mv.)
 • Etablering af officiel facebookside
 • Etablering af projektstyringssystem i Trello og Podio
 • Deltagelse på konferencer (bl.a. ERC 2015 i Prag og ERC 2016 i Reykjavik)
 • Etablering og implementering af kvalitetssikring

 • se mere om foreningen:
  www.fsfi.dk
  Arbejdsområde: Medicinal & Sundhed
  Periode: april 2012 - nu
  2010 - nu

  Selvstændig med virksomheden Aktiv Førstehjælp

  Aktiv Førstehjælp

  Indehaver af Aktiv Førstehjælp (deltid/fritid)
  I virksomheden udbydes kurser i førstehjælp til private, firmaer, foreninger mv.
  For at lære så meget som muligt af processen har jeg altid selv stået for alt i virksomheden, herunder:

 • Salg og marketing (bl.a. via companypage på Facebook)
 • Pressehåndtering
 • Webudvikling (Joomla CMS)
 • Regnskab, moms, SKAT mv. (E-moms og Dinero)
 • Undervisning
 • - Idéudvikling
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: marts 2010 - nu
  2015 - 2017

  Reservebefalingsmand

  Beredskabsstyrelsen (BRS) arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes. BRS leder det statslige redningsberedskab, der består af mere end 1.500 fastansatte, værnepligtige og frivillige samt materiel og køretøjer fordelt på styrelsens seks afdelinger i landet. BRS assisterer de kommunale redningsberedskaber, politiet og andre myndigheder ved større eller længerevarende indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab eller specialmateriel.

  Korpsmester af reserven ved Beredskabsstyrelsen Nordjylland 2011- (Rådighedsstilling)
 • Ekstern underviser i forskellige beredskabsfaglige fag
 • Står til rådighed som taktisk og operativt mandskab ved større indsatser

 • Viceberedskabsmester ved Beredskabsstyrelsen Bornholm 2005-2009 (Fuldtidsstilling)
 • Idrætsbefalingsmand
 • Håndtering og udvikling af idrætsuddannelsen og generelle sundhedsrelaterede tiltag
 • Afløser for afdelingens uddannelsesleder
 • Samarbejde med kasernelægen
 • Vagthavende befalingsmand
 • Anden undervisning (røgdykkeruddannelse, kommunikationsuddannelse mv.)
 • Øvelsesledelse

 • Se mere om Beredskabsstyrelsen her:
  www.brs.dk
  Arbejdsområde: Undervisning
  Periode: oktober 2015 - maj 2017
  2012 - 2017

  Kystlivredder og Supervisor

  TrygFonden Kystlivredning

  Danmark har cirka 7.500 km kyststrækning. Af disse er cirka 5.000 kilometer god badestrand, hvor danskerne nyder naturen året rundt. Om sommeren har Dansk Svømmeunion i samarbejde med TrygFonden cirka 200 livreddere placeret ude ved strande og havnebade for dels at højne badesikkerheden og dels for at holde opsyn på de mest populære af vores badestrande og havnebade, hvor der typisk er mange mennesker samlet.

  Sommerjob fra juni til september

  Kystlivredder (2012-2016)
 • Overvågning og risikovurdering
 • Akutte redningsindsatser og førstehjælp
 • Kommunikation med badegæster
 • Samarbejde med andre myndigheder (præshospitalt beredskab, politi, brandvæsen mv.)
 • Pressehåndtering

 • Supervisor (2016)
 • Rådgivning, supervision og ledelse af kystlivredderne
 • Hovedansvarlig for Region Nord (i alt 7 strande)
 • Bindeled imellem den øvre ledelse og kystlivredderne
 • Træning og undervisning af kystlivreddere
 • Samarbejde med supervisorer fra andre regioner samt den øvre ledelse
 • Initiativtager til udvikling af ny incidentrapport samt fælles elektronisk telefonliste via Google Apps
 • - Idéudvikling og adhoc opgaver
  Arbejdsområde: Organisation & Forening
  Periode: januar 2012 - januar 2017
  2013 - 2014

  Organisationskonsulent (juniorkonsulent/studiemedhjælper)

  UCN Act2Learn Ledelse og HR

  UCN act2learn tilbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelser til dem, der gerne vil opdateres med den nyeste viden, udvikle sin faglighed og fremme sine karrieremuligheder. Der tilbydes også kompetencegivende forløb til private virksomheder og offentlige organisationer - alt fra et enkelt oplæg til flerårige projekter.

  I praktik som ledelses- og organisationskonsulent i forbindelse med studiet i Læring og Forandringsprocesser i efteråret 2013 og herefter ansat som juniorkonsulent og studentermedhjælper.

 • Idéudvikling
 • Tovholder på udviklingsprojekter
 • Juniorkonsulent på div. opgaver både internt og eksternt
 • - Underviser på diplomuddannelse i Pædagogik og Ledelse
  Arbejdsområde: Human Resources
  Periode: august 2013 - januar 2014
  Mine kompetencer
  Evner
  board governance coaching facilitering filosofi forandringsledelse formidling human ressource idéudvikling kompetenceudvikling konsulent kreativitet læring projektledelse talentudvikling udvikling undervisning vejledning
  Sprog på arbejdsniveau
  dansk engelsk
  Mine præferencer
  Jobtype
  Fuldtidsjob
  Arbejdsområde
  Forskning & Udvikling Human Resources Ledelse & Planlægning Organisation & Forening Undervisning
  Geografi
  Midtjylland Nordjylland
  Kontakt mig!